עמוד:77

" יכולות חשיבה חיוניות להצלחה ולתפקוד יעיל בכל היבט של חיי הפרט בחברה משתנה ובעידן הידע . לכן חשוב לטפח את ההיכרות של התלמידים עם אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ואת היכולת שלהם להפעיל אותן בהקשרים מגוונים " . שאילת שאלות הינה אחת מאסטרטגיות החשיבה מסדר גבוה . מיומנות של שאילת שאלות מקיפה כמה תת- מיומנויות . בין היתר , רמת שימוש טכני- בסיסי בשאלה אשר באה לידי ביטוי ביכולות הבאות המוצגות כאן בסדר קושי עולה : היכולת להשתמש נכון במילת השאלה ; היכולת להפוך משפט חיווי למשפט שאלה ; היכולת של הילד לנסח שאלה המעסיקה אותו ; היכולת לנסח שאלה בהקשר לקטע נתון . פרק זה מכוון לעבר שתי אלו האחרונות , אשר מהוות מיומנויות חשובות הנקשרות ליכולת ניסוח שאלות . בפרק זה יושם דגש על שני הנושאים האלה : ( 0 גיוון הרחבה והעמקה הן בשימוש במגוון מילות השאלה , הן בעידוד ו בהכוונה לשאילת שאלות ברמות חשיבה גבוהות יותר מאשר שאלות שהתשובה עליהן היא עובדה פשוטה . המטרות הן לכוון את תשומת לב השואלים לאפשרויות נוספות שמעוררות עניין , ולהביא את השואלים למיצוי מרבי יותר בהקשר להתייחסות שלהם אל הגירוי הנתון . חשוב לציין , כי לא הבחירה במילת השאלה לבדה היא שמעלה את רמת השאלה ( למשל 'איך' לעומת 'מי , ( ' אלא גם הניסוח של השאלה מבחינת התוכן שעליו שואלים : " מה אתה אוהב לאכול " ? לעומת " מה אתה חושב על זה שבסרי לנקה אוכלים עם הידיים – " ? אותה מילת שאלה , אך רמת השאלה עלתה בשאלה השניה – ניסוח כזה מעיד על חשיבה שהיא מעבר לקונקרטי ולמובן מצד השואלים . ( 4 שאילת שאלות תוך התייחסות לקטע נתון : א . שאלות על דברים הכתובים בקטע – אפשר ללמוד על הבנתם של התלמידים את הקטע באמצעות השאלות שינסחו . שאילת שאלות מאפשרת לנו להעריך עד כמה התלמידים מבינים את העובדות ואת האמירות ה אחרות הקיימות בטקסט בהקשר של טקסט אותנטי שלם , ולא בהקשר מצומצם של תרגול בהפיכת משפטי חיווי מבודדים למשפטי שאלה ; ב . שאילת שאלות על דברים שאינם כתובים בקטע , אך נובעים ממנו , שייכים לנושא או שיש להם זיקה לאמור בקטע . 45 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האג ף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשע"א , . ( 4 112 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה . ירושלים . עמוד . 3 46 גלובמן , ר' וקולא , ע' . ( 0224 ) ושיודע לשאול : שאילת שאלות על-ידי ילדים כמרכיב בתהליך של פיתוח לומד עצמאי . הוצאת רמות : אוניברסיטת תל- אביב . 47 שם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר