עמוד:70

" גלגולי ו של מעיל" הוא אכן כזה , עם קורטוב של פראות . האווירה בשיר " יוסי ילד שלי מוצלח" רגשית יותר , אולם גם הוא מעלה חיוך , מפתיע ומלא דמיון . מטרות הפרק היבט ספרותי- אורייני – מטרת הפרק היא לאפשר מפגש חווייתי ולימודי עם שירה תוך מתן תשומת לב להיבטים המאפיינים את הסוגה – מו זיקליות , מצלול , חזרות , משקל , חריזה ועוד – ולמאפיינים הספציפיים לשיר הסיפורי : עלילה , דמויות , דיאלוגים , העמדה דרמטית וכדומה . הפעילויות המלוות את השירים חותרות ליצירת חוויה לימודית מהנה ונעימה עם הרבה מקום לדמיון , להזדהות עם הדמויות ולשיח מורחב דבור וכתוב . פסקה בתכנית הלימודים מתארת יפה את האינטראקצי ה האישית שיכולה להיווצר בין תלמידים לבין יצירת ספרות : " מפגש עם יצירה ספרותית בבית הספר אמור לזמן לתלמידים חוויות והתנסויות אסתטיות ורגשיות ולאפשר לכל אחד מהם לבנות את עולם הטקסט האישי בהתאם לידע שלו , לניסיון העבר ולאישיותו " . הערות והצעות להוראת הפרק כאמור , שני השירים עוסקים בילדים , בעולמם וביחסים שלהם עם סביבתם המשפחתית הקרובה . הם סוחפים , מלאי דמיון והומור , ועם זאת גם זקוקים לתיווך : "ב › גלגול י ו של מעיל" ( בתרגומו של אלתרמן ) יפגשו הילדים במשלב לשוני גבוה ובמילים רבות שאינן בשימוש יומיומי . גם עולם התוכן , האנדרלמוסיה הרגשית והתיאורים המוגזמים במתכוון עשויים להיתפס כזרים . "ב › יוסי ילד שלי מוצלח" מופיעות צורות פחות מוכרות של פעלים ( נוגנ ות , חובק , ועוד ) ותחביר לא שגרתי . לעתים יש בו גם מעברים חופשיים בין תודעות וקולות של דוברים . 44 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האג ף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( תשס . ( ג" תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית - שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . עמוד . 51

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר