עמוד:60

בשיר של יהודה אטלס , לעומת זאת , אין אזכור של מבוגרים ( למעט הריח של מי הגילוח של אבא . ( עולה ממנו חוויית עולם הרמונית , מתבוננת ומתענגת על עולם של חושים , דמיונות ושהייה במרחב הפנימי . הילד עורך רשימה של ריחות שהוא אוהב , וזו מתפקדת הן כפעולה של אישוש עצמי והן כאקט תקשורתי עם העולם החיצון . לשיר " מושלמת" יש משהו משותף גם עם שירו של יהודה אטלס – החריזה . עם זאת , בעוד שאצל יהודה אטלס היא עקבית ויוצרת מקצב קבוע , אצל נורית זרחי היא לא שיטתית ומתחלפת . עוד על כך בהמשך . השיר ") אני ילד (" מאת פאדל עלי , נוסח עברי : יהודה אטלס ויונה טפר הערות כלליות יותר מכול , השיר של פאדל עלי הוא הצהרת עצמיות , כמעט מניפסט של עצמי ילדי התובע את מקומו בעולם ואומר – תראו אותי , גם אני כאן , גם אני חשוב , אף על פי שאני רק בתחילת הדרך . השיר מקיים מעין שיווי משקל בין הפתיחה המטפורית רבת הדמיון , שממקמת את הילד בתוך העולם שסביבו , לבין ההתרסה נגד המבוגרים , שכמו מחליפים את " אני ילד" ב"אני רק ילד , " וגוזרים מכאן שרגשותיו , מחשבותיו וענייניו אינם באמת חשובים . העבודה על השיר מתמקדת בשתי נקודות : - המבנה הייחודי של שורות קטועות , האופייני לסוגה – ויחסו לתוכן ולמשמעות . - השימוש במטפורה " ) מדרגות העולם - ( " עוד מאפיין בולט של הסוגה . פעילות 5 › מאחר שהשיר כתוב בלשון זכר , כדאי להציע לילדות , ולאפשר לאלה הרוצות בכך , לכתוב " אני ילדה שמטפסת" – כדי לאפשר חוויה אותנטית ללא דיסוננס . › על אף שזו פעילות פרטנית , אפשר להזמין את הילדים לספר מה בחרו ולהראות לכיתה מה ציירו . פעילות 5 סעיף א – › ההתנסות בכתיבת השורות הראשונות מזמינה את התלמידים לחוש מבפנים את המשמעות של החלוקה לשורות בשיר ושל היחסים בין תוכן לאופן . הפעילות מאפשרת " ליצור מחדש" את השורות הללו , באופן מודע ולבטא בכך את מה שנגע בהם ועניין אותם . › ייתכן שחלק מהתלמידים יעדיפו שלא לארגן את השורות מחדש , אלא רק להדגיש מילים מסוימות . גם זה מקובל . סעיף ב – באשר לבחירה של פאדל עלי : אפשר , למשל , לדבר על החלוק ה המיוחדת של המשפט שמדמה מדרגות – מטפסים משורה לשורה ) . שימוש מטפורי )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר