עמוד:58

› אפשר לדון בכיתה בשאלה אם האמירה המקובלת ש"העלילון לרוב בעל תכנים משעשעים " ( מוזכר בסעיף ( 'ב מתאימה לטקסט שקראו . פעילויות לקראת סיום פעילויות 5-5 בעידן הדיגיטלי נדרשי ם פחות לארגון על פי סדר א"ב , אך יש עדיין דברים המאורגנים על פיו . ( לד וגמה רשימת השמות בספר הטלפונים . ( פעילות 4 נועדה להדגים את השימוש בא"ב פנימי בעת חיפוש במילון לא ממוחשב . הפרק כולו עסק בהגדרות ומורים שימצא ו לנכון יכולים להשתמש בעמוד סרוק זה גם להרחבת הנושא שנלמד . אפשר לשאול את הילדים אם יש בעמוד מילה שלא הכירו ואם ההסבר סייע להם . אפשר לבקש לת ת הגדרה למילה המופיעה בעמוד ולהשוות אחר כך למילון וכדומה . כדאי לשאול בכיתה אם כדי להחליט איזו מילה מופיעה קודם במילון הם חוזרים בשקט על אותיות הא"ב עד למקום המתאים או שהם זוכרים את הסדר . פעילות 3 זוהי פעילות כתיבה שאינה בזיקה לטקסט . הפעילות יכולה לשמש את המורים להערכה על רמת הכתיבה של התלמידים מהיבט ים שונים : אוצר מילים , מבנה משפט ו יכולת לפתח שיח מורחב בסוגה מסוימת . מבחינת התוכן אפשר לשאול עד כמה העונה באה לידי ביטוי בטקסט , אך חשוב לזכור כי הפעילות פתוחה למדיי . הפעילות יכולה לשמש את המורה כנקודת מוצא לבדיקת ההתקדמות במהלך השנה . כל זאת , כמובן , בהתאמה לסוגה שהילד בחר לכתוב בה . לשיקול המורה אם המהלך להלן מתאים לכל התלמידים בכיתה או לקבוצה מתוכם : מומלץ לשוחח עם התלמידים על מהלכי הכתיבה : סעיפים א -ה של המשימה בספר לתלמיד מציגים את שלב תכנון הכתיבה ( מי נמעני הטקסט , מי הדמויות שבהן עוסק הטקסט , מהי הסוגה – תת - סוגה שייכתב בה הטקסט , מהו התוכן בתוך הנושא הנתון . (? כדאי להציע לתלמידים זמן כדי לתכנן את כתיבתם באמצעות שיחה עם עמיתים או בהתכוננות אישית . שיחת התכוננות בקבוצה , בזוגות , או עם מורה עשויה להקל מאוד על תלמידים במלאכת הכתיבה . את שלב הכתיבה אפשר לעשות בכיתה או בבית ובלבד שתהיה סביבת כתיבה מתאימה , שקטה ולא מוגבלת בזמן . בעקבות הכתיבה מומלץ להציע לתלמידים להתבונן בטקסט שכתבו דרך השאלות המכוונות ולתקן או לשנות במידת הצורך . מורים מספרים שהכרזה על תוספת ניקוד למי שמציג שינויים על גבי הטקסט מעודדת את התלמידים לחפש סיבות לטייט ולשכתב את גרסת המקור שכתבו , ולא 'להתאהב' בה . להעשרת אוצר המילים מומלץ להפנות את התלמידים ליחידת אופק " כוכבים בעברית " / " איש אשכולות" ובמיוחד לפעילות " קליעה בסל" שבה ממיינים פעלים על פי האיבר שהם מתאימים לו . להלן קישור לאתר : http : // ofek . cet . ac . il / units / he / l ashon / Words . aspx

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר