עמוד:39

שירים האזנה לשורות השיר הנקראות בהגייה נכונה , תוך תשומת לב לאוצר המילים , לחריזה , למקצב ולמרכז הכובד של כל שורה או בית היא חוויה מכוננת , מרגשת ומסקרנת , שילדים צעירים יכולים לחוות רק כשמבוגר קורא באוזניהם . בפעם הראשונה אפשר לקרוא כשהספר עדיין סגור . הילדים אינם רואים את הטקסט ומתמקדים בחוויית ההאזנה , בצלילי המילים , באינטו נציה ובמשמעות . בדרך זו החריזה והמקצב בשיר זוכים לתשומת לב מרבית . לחלק מהטקסטים יש הקלטה של קריינות מקצועית וכדאי להשתמש בה ( רלוונטי לספר בפורמט הדיגיטלי . ( בין הקריאה הראשונה והשנייה אפשר לבקש שהילדים יקראו קריאה דמומה . בפעם השנייה כדאי לקרוא כשהטקסט מול עיני הילדים והם שותפים דוממים לקריאה , או שהתלמידים יצטרפו לקריאה השנייה ויקראו את השורות החוזרות בשיר . אפשר גם לחזור ולקרוא את הטקסט במקהלה , בהקראה של תלמיד או תלמידה , בתפקידים – כל זה בהתאמה לשיר . לפני הקריאה השנייה כדאי להפנות את תשומת לבם של הילדים לפירושי המילים ולוודא שאוצר המילים ברור ומובן . סיפורים הילדים יכולים לקרוא קריאה דמומה בכיתה או קריאה מכינה בבית , המורה יכול להתחיל את הקריאה , כדי להכניס את הילדים לאווירת הסיפור ואחר כך לבקש מהם להמשיך בקריאה דמומה . כדאי שהמורה י קרא קריאה ראשונה בקול במפגש עם טקסטים קשים לקורא הצעיר ( מדרשים , למשל . ( לאחר שאלות ראשונות של בדיקת הבנה בסיסית , התלמידים יוזמנו לקרוא את הטקסטים בעצמם שוב . ייתכן ש בכית ה ג רמת הקריאה של תלמידים רבים עדיין לא שוטפת , ולכן רצוי לצמצם קריאת תלמידים בקול במליאה . מומלץ לא לתת למתקשים לקרוא בקול טקסט שעדיין לא נלמד כדי לא להביך אותם ויש להיזהר מליצור קבוצת קריינים מצטיינים . לעתים אפשר להכין ילד או קבוצה לקריאה של היצירה ברצף או בתפקידים . אפשר גם לקרוא את הטקסט בהדרגה תוך עצירות מתודיות . קריאת טקסטים עיוניים במהלך השנה כדאי לחשוף את הילדים באופן מודע לכל סוגי הקריאה ולהצביע על הסיבה או המטרה של שימוש בסוג קריאה זה או אחר . קריאה מרפרפת – קריאה לצורך התרשמות מהטקסט או עמידה על הנושא הכללי שלו . קריאה הדרגתית של הטקסט – קריאה של מקטעים לצורך הפקה מבוקרת של המשמעות . זאת הדרך המומלצת ל בניית פיגומים בין קטע אחד למשנהו . קריאה דקדקנית של הטקסט – קריאה רציפה ומדויקת מתאי מה לטקסטים שהן נושאם הן מבנם לא מסובך לקוראים הצעירים . קריאה סורקת לאיתור פרט אחד – אפשר להשתמש בה גם כקריאה שנייה של הטקסט . אפשר ורצוי לה שתמש ב דרכי קריאה שונות לצרכים שונים ב אותו טקסט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר