עמוד:31

התאמה לשונות התלמידים ינוש קורצ'אק , הומניסט ופדגוג דגול , פרס כבר לפני כ- 21 שנה את מחשבותיו ואת רעיונותיו , המצטרפים יחד למשנה חינוכית המושתתת בין היתר על ההכרה בזכותו של הילד לכבוד , על התפיסה שילדים ( כמו מבוגרים ) שונים זה מזה ועל ההבנה שתהליך חינוכי צריך להביא בחשבון את צרכיו ואת אישיותו של כל תלמיד . " השוויון הוא שקר , האחד מרגיש טוב והשני חש בראשו או בש יניו . אחד - בריא , חזק , יפה , עליז , זריז , שר ומרבה לדבר ; השני - חלש , מסורבל , מכוער , לא-נעים . האחד רוצה ויכול , והשני - יכול ולא רוצה , והשלישי - רוצה ולא יכול . אין עצה לכך . האנשים שונים , רוצים ומרגישים באופן שונה " . הילד הוא אדם שלם , מורכב , אומר קורצ'אק , ואי אפשר להפריד את התהליך החינוכי מהיכרות מלאה ושלמה עם הילד . " קראתי ספרים מעניינים . עתה אני קורא ילדים מעניינים . אל תאמר ' אני כבר יודע . ' אני קורא את אותו הילד פעם אחת , שנייה , שלישית , עשירית , ואחר הכול אינני י ודע הרבה ; כי הילד הוא עולם גדול ורחב , שקיים זה מזמן ויהיה קיים תמיד " . ב- 0245 התפרסם ספרו של קורצ'אק , " כאשר אשוב ואהיה קטן , " ובו הוא שב ומתבונן בעולמם של הילדים מנקודת מבטו של תלמיד בית ספר . " הצער האישי הגדול ביותר מה שקשה לי בבית הספר ] ... [ . עתה שוב איני יכול שלא להשגיח בשעת הלימוד , אני חייב להקפיד ולעשות שיעורים . אני מתקשה להשיב לשאלות . איני בטוח , אם אני יודע . אני ירא , שלא יעלה בידי . כשהמורה או המורה מביטים על פני הכיתה ועומדים לקרוא לאחד התלמידים , הלמות לבי אחרת . אולי לא פחד , אך לא נעים . – כאילו חקירת בית-הדין , - כי אף שאין בי אשם , איני יודע מה בסופי ] ... [ . ויש ימים אין- מזל וכאילו כל הכיתה ניטמטמה . אלא אם מישהו לא אכפת לו כלום ומתחיל על אחריותו שלו עצמו . או אז שוב ירגיש , כי יש ילדים כנגדו , והם מתפללים בלבם לכישלונו , ורק צופים למשבתו . נו קשה ; איני יודע , איני מבין , איני יכול . למה אני חייב להבין ? למה דווקא , על שום שאיני משגיח ? – האם לילדים מסוגלים- פחות אין מגיע אפילו פירור- מקום תחת השמש . "? קורצ'אק אינו משחרר את הילדים מאחריות ; בראייתו היוצאת דופן לזמנה הוא מתאר 36 קורצ'אק , י ) ' תשל . ( ז " דת הילד . הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון , תרגמו מפולנית דב סדן ו שמשון מלצר . עמ ' . 313 – 314 37 שם , עמ ' . 315 38 קורצ'אק , י ' ( תשל . ( ז" כאשר אשוב ואהיה קטן . בתוך ילדות של כבוד . הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון . תרגמו מפולנית דב סדן , שמשון מלצר . עמ ' . 400 יש להפנות לתלמידים שאלות שיכוונו אותם ליטול חלק בדיון . יש להפנות את תשומת לבם לעובדה שכל מי ששויך אליו ההטמע יכול לרא ות את מה שכתבו האחרים . נוסף לאלו יכולים המורים להוסיף הארות לעצמם בכל מקום בספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר