עמוד:27

לעמת אותו עם ידע קודם , להעריכו באופן בקורתי , להסיק מסקנות , וכך להמשיך עד למציאת פתרון יצירתי מבוסס ומנומק . על מנת שתלמידינו יוכלו לבצע תהליכים מידעניים ראויים , אנו צריכים לציידם במגוון של מיומנויות ] ... [ כדי למצוא תשובות מבוססות " . " מילה טובה ג " ' הוא ספר מודפס לצד ספר בגרסה דיגיטלית , המשלבת כלים ייחודיים לסביבה זו . נוסף על הגרסה הדיגיטלית של הספר יש בספר המודפס גם פעילויות שמספקות לתלמידים הזדמנויות להתנסות באחד מהשימושים הנפוצים בסביבת רשת האינטרנט – השימוש בה כמקור מידע . למשל בפרק " שבתות של ביאליק" מופנים התלמידים לאתר " זמרשת" ( פעילות , 0 עמוד ( 031 לשמיעת השיר " שבת המלכה . " בפרק " כלבים , צבי ים ובני אדם , " בפעילות הראשונה מתוך פעילויות לקראת סיום ( עמוד ( 022 על הילדים לחפש כתבה , ומוצע להם גם לחפש בעיתוני ילדים שנמצאים באינטרנט ופתוחים לקהל הרחב . בפרק " איזו ציפור זאת , "? בפעילות 4 ד בעמוד 31 הילדים נחשפים לשתי ציפורים . את שמה של אחת מהן הם צריכים לחפש באינטרנט לפי מילות חיפוש מתאימות . בפרק " ייחודו של יוצר : ע' הלל , " פעילות 4 שבעמוד 064 הילדים מתבקשים לחפש ברשת האינטרנט שיר של ע' הלל כפעילות פתיחה לפרק שעוסק ביוצר זה ומפגיש את הילדים עם יצירותיו . מערכת " כותר" מכילה את הגרסה הדיגיטלית של הספר המודפס , והיא אף תכלול שכבות נוספות אשר יעשירו את חוויית הלומד . במערכת " כותר" כל חלק בספר עומד לרשות המורה לצורך הקרנה המאפשרת קריאה שיתופית , שיח משותף או ביצוע משימות משותפות . בספר הדיגיטלי מוטמעות פעילויות נוספות המנצלות את מאפייני הספר הדיגיטלי ו מעשירות את חוויית הלומדים . כלומר , לרשות המורים עומד הספר המקורי ועליו שכבות שהוספו על-יד צוות מטח או על - ידם . המורים יוכלו לראות בכל עת מה הם הוסיפו ומה ן השכבות שצוות מטח הוסיף לגרסה הדיגיטלית . תקשוב , למידה והוראה בספר "מילה טובה – "'ג בגרסתו הדיגיטלית מוצג הספר בסביבת כותר ספרי לימוד , הכוללת כלים ייחודיים לעריכת תוכן דיגיטלי ומשמשת גם קורא ( reader ) 'חכם . ' בפ י תוח הגרסה הדיגיטלית נעשתה הבחנה בין טכנולוגיות המאפשרות להחליף תהליכים פדגוגיים " מסורתיים" בתהליכים חדשים ( למשל , החלפת תהליכי הערכה כתובים בתהליכי הערכה מקוונים , ( לבין טכנולוגיות המאפשרות שינוי בתהליכי הלמידה , כגון החלפת ספר הלימוד המודפס כמקור המידע היחיד שעומד לרשותם של התלמידים בספר לימוד דיגיטלי המפנה לאתרים עדכניים שנבדקו ונמצאו מתאימים לתלמידי כיתה ג וכאלו המשלבים טקסט עם מרכיבים ויזואליים המסייעים בהבנת התכנים . אחד היעדים המרכזיים של שילוב התקשוב בגרסה הדיגיטלית של " מילה טובה "'ג הוא לתרום תרומה מעשי ת להשבחת ההוראה של החינוך הלשוני כתחום דעת . בכל המקומות ששולבו בהם מיומנויות השימוש במחשב ובמקורות מידע דיגיטליים , נעשה הדבר כאמצעי בשירות החינוך הלשוני ולא כמטרה שעומדת בפני עצמה . 31 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשע"א , , ( 4112 מידענות , מתווה לפיתוח . ירושלים . עמוד . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר