עמוד:23

29 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האג ף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשע"א , . ( 4 112 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה . ירושלים . עמוד . 44

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר