עמוד:22

פיתוח רמות חשיב ה גבוהות הספר מספק מגוון נרחב של פעילויות המזמנות רמות חשיבה גבוהות . להלן טבלה המציגה דוגמאות לכמה אסטרטגיות חשיבה המטופלות בספר . נוסף על כך כוללת הטבלה פירוט של מה ש נדרש מהתלמידים בכל אסטרטגיה ודוגמאות לשאלות מטא- אורייניות שהמורים יכולים לשאול את תלמידיהם במהלך הפעילות או לאחריה . שני אלה נכתבו ברוח המסמך שהכין משרד החינוך בנוגע ל"אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה" . ראוי לציין כי במהלך הספר יש עוד פעילויות המטפלות באחת או יותר מאסטרטגיות החשיבה מסדר גבוה . 26 ביאליסטוק , א' . ( 0266 ) ( Bialystok ) אצל בלום- קולקה , ש ' וחמו , מ . ( 4101 ) ' פרק : 4 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום - קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 61-24 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית . עמוד . 77 27 בלום- קולקה , ש ' וחמו , מ . ( 4101 ) ' פרק : 4 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית -הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום- קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים ( 61-24 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית . עמוד . 00 28 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשע"א , . ( 4 112 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה . ירושלים . מפורשות " . בלום- קולקה מוסיפה כי בסוג זה של דיבור , " ילדים מפגינים את המודעות הלשונית שלהם באמצעים שונים : הערות על שימוש נאות בשפה , נושאים סמנטיים , שפה כנושא השיחה" וכד' . בפרק " שמח בעברית " ( כרך ב ) עוסקים בנושא של חידושי מילים ותבניות צורניות של מילים ומקיימים שיחות שדורשת חשיבה מטא-לשונית . בפרק " הנה בא הסתי ו" ( כרך א ) משוחחים הילדים על ההגדרות שלהם למילה 'פרדס' ( עמוד , 42 פעילות . ( ג 1 הם בוררים יחדיו מה מתאים ומה לא מתאים להופיע כחלק מההגדרה וצריכים להגיע להגדרה המדויקת ביותר . בפרק " גדי , תרנגולות ושתי מציאות" דנים התלמידים במליאה בהוספת המילה " היה" על נטיותיה השונות לפעלים כפי שנהגו חז"ל לעשות ( עמוד , 004 פעילות . ( 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר