עמוד:21

המטרות בספרים אלה היא הרחבה והעמקה של אוצר המילים הסביל והפעיל של התלמידים לצורך שימוש מדויק במילים והתבטאות עשירה והולמת מבחינת המשלב . נקודת המוצא לטיפול באוצר ה מילים היא תמיד הקשר טקסטואלי . לפני הקריאה נועד הטיפול באוצר המילים להסיר חסמי קריאה או להטרים תוכן באמצעות מילים ומושגים . אפשר לחלץ מראש מילים קשות לסוגיהן השונים , לברר את משמעותן במילון או לשער את משמעותן ולשלב ן במשפט . במהלך הקריאה עשויים להתגלות חסמים לקסיקליים נוספים . מומלץ בשלב זה לפרש את המילה ולהמשיך בקריאה . לעתים נכון לעצור כדי להתרשם מבחירה לקסיקל ית יפה במיוחד , מעניינת וכדומה . לאחר הקריאה עוסקים בביסוס הידע של המילים שנרכשו : עוסקים בנרדפות , בשורש , ברמזי תוכן , במשפחת מילים , בשדה סמנטי ובצירופים . דוגמאות : בפרק "שבתות של ביאליק" ( כרך א ) הילדים נחשפים לאוצר מילים שאינו חלק משפת הדיבור ואף אינו נוכח בשפה הכתובה של חיי היום -יום , ונחשפים לשדה סמנטי הכולל מילים הקשורות לשבת . בפרק " פו גשים שירים , פוגשים ילדים" ( כרך א ) נחשפים הילדים למילים ממשלב לשוני גבוה , למילים שאינן שכיחות בשפת היומיום , למטאפורות ולדימויים ולצורות פחות מוכרות של פעלים . גם בפרק " סיפור לט"ו בשבט " ( כרך ב ) שפה שאינה שגורה בשיח היומיומי – שפת חז"ל ; בפרק " דברים שסיפרה לי הכריכה " ( כרך ב ) נחשפים הילדים לשדה סמנטי של מילים וצירופי מילים הקשורים לכריכות של ספרים ; בחלק מהפרקים יש זרקור על ביטוי המופיע באחד הטקסטים שבפרק , למשל , בפרקים " סיפור לט " ו בשבט " , " שלום אליהו הנביא " ( כרך ב ) ו " סיפור קיץ " ( כרך ב ) . בפרק " משלים על שועלים" ( כרך א ) יש עיסוק בביטויים שהופיעו בפרק ; בפרקים " בין כסה לעשור – מראש השנה ועד יום הכיפורים , " " לעוף , " "שומרים על הטבע" ו"ימים מיוחדים" יש פעילויות העוסקות בהבנת מילים בהקשר ; בפרק " לטאות" ( כרך ב ) עוסקים , בין היתר , בקשר ההדוק שבין השורש ב-ר-א לשורש . ט - ל-מ בכל טקסט חדש יפעילו המורים שיקול דעת באשר לדרך שמתאימה לטפל באוצר המילים שבטקסט תוך בחירה מושכלת של המילים ואופן הוראתן ( נוסף על הטיפול המוצע בספר לתלמיד . ( אחד האמצעים לקידום ערנות מטא - לשונית והעשרה של אוצר מילים או ידע על אודות מילים היא שיחה לבירור סמנטי . על פי בלום-קולקה שיח מטא-פרגמאטי ומטא - לשוני ( דיבור על דיבור ועל שפה ) מעיד על רמה לשונית גבוהה . " רכיב מיומנות זה אחראי ליכולת לבנות ידע לשוני ולהסביר ידע זה במילים 25 בלום- קולקה , ש ' וחמו , מ . ( 4101 ) ' פרק : 4 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית -הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום - קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 61-24 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר