עמוד:20

הרחבה והעמקה של אוצר מילים אוצר מילים נרכש בדרך אקראית – של האזנה ושל קריאה , ויכול להירכש גם בדרך מכוונת של הסבר או ניתוח של מילה . הציטוט שלהלן מצביע על חשיבותו של אוצר המילים בהתפתחות הלשונית ועל הקשר בין הרחבת אוצר המילים לבין הקריאה : " בעשור האחרון הוסבה תשומת לבם של חוקרי שפת הילדים לתקופה זו , המשתרעת למן גיל חמש ועד לשנות הבגרות , ובה חלים שינויים משמעותיים בלשונם של הילדים והמתבגרים בתחומים רבים Nippold , ) : ( 1998 במילון , במורפולוגיה , בתחביר ובשיח . המילון המאוחר נרכש רובו ככולו מן הלשון הכתובה , והוא מתאפיין בגיוון רב , במשקלות שונים בהתפלגות הקטגוריות המילוניות ( למשל , ריבוי של תארים , או יותר שמות עצם מופשטים , ( בפריטי מילון " מתקדמים" הלקוחים מתחומי דעת שונים ( למשל המילים חברה , מדינה , מגזר הלקוחות מתחום הסוציולוגיה ) ובערכים מילוניים רב-הברתיים , רב-צורניים , ו לעתים גם רב - לקסמיים ( השוו למשל את אם לא עם אלא אם כן ) . ( A nglin , 1993 ) השינויים האלה לכשעצמם עושים את המילון האורייני הבוגר לשונה מאוד מן המילון הילדי . ואולם הבדל משמעותי בין מילונו של המבוגר לזה של הילד הוא גמישותו וזמינותו של הראשון לשימוש הולם בכל הנסיבות התקשורתיות של ההפקה " . מחקרים מראים שהתייחסות שיטתית לאוצר מילים היא דרך יעילה להעשרת אוצר מילים . ההתייחסות יכולה להיות המרה בנרדפות , ניתוח מורפולוגי ( שורש , משפחת מילים , ( שיבוץ במשפט וכדומה . אחת 21 ניפולד , ( 0226 ) . ( Nippold ) א"מ אצל : רביד , , 'ד ניצני ההיצג הדבור והתפתחותם ברכישת השיח העיוני , בתוך : בלשנות עברית , 15-15 ( גליון היובל , . ( 4110 22 אנגלין , ג . ( 0223 ) . ( A nglin ) מ "' אצל : רביד , ד . ניצני ההיצג הדבור והתפתחותם ברכישת השיח העיוני , בתוך : בלשנות עברית , 15-15 ( גליון היובל , . ( 4110 23 רביד , ד' . ( 4110 ) ניצני ההיצג הדבור והתפתחותם ברכישת השיח העיוני , בתוך : בלשנות עברית , , 15-15 ( גליון היובל , . ( 4110 עמודים . 2-3 Biemiller , A . Teaching Vocabulary - Early , direct , and sequential in Dyslexia Association quarterly newsletter , Perspectives , Fall 2000 , Vol . 26 , No . 4 . הבחנה בקשרי משמעות בין מילים " בין כסה לעשור – מראש השנה ועד יום הכיפורים , " כרך א , עמוד 04 ( ניגוד ;( " הנה בא הסתיו" , כרך א- 31-40 ( הכללה ופירוט ) הכרה ושימוש בביטויים , ב ניבים וב פתגמים שכיחים " שנה חדשה התחלה חדשה" , כרך א , עמ' ; 2 " בין כסה לעשור – מראש השנה ועד יום הכיפורים" , כרך א , עמוד ; 05 , 02 " גדי , תרנגולות ושתי מציאות" , כרך א , עמוד ; 000 " סיפור לט"ו בשבט , " כרך ב , עמוד 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר