עמוד:19

הכרת הערך המספרי של האותיות " איזו ציפור זאת , " ? כרך ב , עמ' 31 חיפוש במילון על פי סדר האלף בית " הנה בא הסתיו , " כרך א , עמוד ; 34 " כרזות , תהלוכות ואריה בתחפושות , " כרך ב , עמוד 50 הכרת תפקידם של סימני פיסוק נוספים : פסיק ומי רכאות והכרת דרכי השימוש בהם בטקסט הכתוב " לעוף , " כרך א , עמ' , 21 עמוד , 25-22 עמוד ; 20 " שומרים על הטבע , " כרך ב , עמוד , 02 עמוד , 41 עמוד ; 45 " דברים שסיפרה לי הכריכה , " כרך ב , עמוד , 002 עמוד 001 הבנת המושג " שורש " ותפקידו מבחינת משמעות המילים הנגזרות ממנו " בין כסה לעשור – מראש השנה ועד יום הכיפורים , " כרך א , עמוד ; 00 " מקימים סוכה , " כרך א , עמוד 43 ; 42- " על עצמי , " כרך א , עמוד ; 20 " שבתות של ביאליק , " כרך א , עמוד ; 032 בפרק " שמח בעברית" כרך ב , עמוד , 13 עמוד , 15 עמוד , 16 הכרת הסיומות האופייניות למילים בלשון זכר ובלשון נקבה , ביחיד וברבים ויוצאי הדופן התאמה ב מין וב מספר בין שמות לפעלים ולתארים " על עצמי , " כרך א , עמוד ; 22 " משלים על שועלים , " כרך א , עמוד 015 הכרת תפקידיהן של ה"א הידוע ו ו"ו החיבור ושימוש תקין בהן " קיץ בכותרות , " כרך ב עמ' 054 שימוש במונחים המתייחסים לכינויי גוף – גוף ראשון , גוף שני , גוף שלישי , יחיד ורבים , זכר ונקבה " לעוף , " כרך א , עמוד , 20 ועמוד ; 26 עמוד , 010 עמוד ; 014 " סיפור לט"ו בשבט , " כרך ב , עמוד ; 01 " שלום אליהו הנביא , " כרך ב , עמוד 63 זיהוי ושימוש תקין בתצורת פעלים ב זמנים שונים , בגופים ובצורות שונות " מקימים סוכה , " כרך א , עמוד ; 44 " ילדות של פעם , " כרך א , עמוד , 52 עמודים ; 10-11 " בריכת חורף היא שלולית , " כרך א , עמוד ; 046 "שבתות של ביאליק , " כרך א , עמוד ; 035 " כלבים , צבי ים ובני אדם , " כרך א , עמוד ; 020 " גדי , תרנגולות ושתי מציאות , " כרך א , עמוד ; 004 " סיפור לט"ו בשבט , " כרך ב , עמוד ; 01 " תהלוכות , כרזות ואריה בתחפושת , " כרך ב , עמוד ; 55 "שלום אליהו הנביא , " כרך ב , עמוד , 63 עמוד ; 62 " סיפור קיץ , " כרך ב , עמוד , 021 עמוד ; 020 " לטאות , " כרך ב , עמוד ; 056 " דברים שסיפרה לי הכריכה , " כרך ב , עמוד 001 הכרת תפקידיהן של מילות הקישור ודרכי השימוש בהן למטרות הבנה ו הפקה של טקסטים " כלבים , צבי ים ובני אדם , " כרך א , עמוד ; 023 " גדי , תרנגולות ושתי מציאות , " כרך א , עמוד ; 002 " ימים מיוחדים , כרך ב , עמוד , 010 עמוד ; 014 " סיור לימודי בירושלים , " כרך ב , עמוד , 012 עמוד , 004 עמוד , 005 עמוד 000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר