עמוד:18

מתוודעים לתבניות צורניות של מילים בשפה העברית ולקשר בין מילים בעלות אותו השורש . בעזרת שירו של ע' הלל , " מי שרוצה להיות אריה , " מעלים את המודעות לקשר בין שמות עצם לפעלים . השימוש בהומור לשוני בשני השירים מספק לילדים נקודת מבט על היבטים מטא -לשוניים של העברית ומקל על למידת היבטים אלו של השפה . השימוש בהומור לשוני מוביל להנאה בלמידה , ומעורר את המודעות לתופעות שונות בשפה . עוד נושאים לשוניים שבהם עוסק הספר הם ( רשימה לא מלאה : ( › המושג שורש " ) מקימים סוכה , " " על עצמי" בשיר " מושלמת , " "שבתות של ביאליק – ( " זיהוי אותיות משותפות במילים ומציאת מילים מאותו השורש . › סדר אותיות הא"ב , א"ב פנימי " ) הנה בא הסתיו , " " כרזות , תהלוכות ואריה בתחפושות – ( " סידור מילים לפי סדר אותיות הא"ב וא"ב פנימי . › ערכן המספרי של האותיות " ) איזו ציפור זאת – ( " ? פענוח של שמות ציפורים וחרקים לפי הערך המספרי של האותיות . › השימוש במירכאות " ) לעוף" ו " שומרים על הטבע – ( " העלאת המודעות לתפקיד המירכאות והשימוש הנכון בהן בטקסטים הכתובים בדיבור ישיר . › סמיכות ויידוע " ) קיץ בכותרות – ( " הפניית תשומת הלב לקשר בין השימוש בצורת הסמיכות לבין מאפייני תת-הסוגה 'כתבה' . › יצירת פעלים משמות " ) בין כסה לעשור – מראש השנה ועד יום הכיפורים" ו"שמח בעברית – ( " פעילויות הבנה והפקה . להלן ציוני הדרך של ידע לשוני ( הישג נדרש 8 עד סוף כיתה ד (' לפי תה ל" ומקומם בספר " מילה טובה" לכיתה ג הכרת האותיות – צליליהן , שמותיהן וסדרן מטופל בכיתות הקודמות הכרת סימני הניקוד הבסיסיים – צליליהם ושמותיהם מטופל בכיתות הקודמות זיהוי הצלילים המיוצגים על ידי צירופים של עיצורים ותנועות " נס גדול היה פה , " כרך א , עמוד ; 000 " לטאות , " כרך ב , עמוד ; 050 לאורך הפרק " ייחודו של יוצר : ע' הלל , " כרך ב 19 שלום , צ ' וקוטלר , פ . ( 4104 ) ' ההומור הלשוני – תיאוריה ומעשה . בתוך א ' זיו וא ' סובר ( עורכים , ( חשיבותה של אי -רצינות – קובץ מאמרים רב - תחומי בחקר ההומור ( עמודים . ( 401-452 ירושלים : הוצאת כרמל . 20 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס"ג ) . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר