עמוד:14

להסבריו של באחטין על ההשפעות החברתיות והסמיוטיות בהתפתחות החשיבה , והדיאלוג הוא אמצעי רב עוצמה להתערבות של קבוצת השווים או של מבוגרים בהתקדמותו של הילד לאורך זירת ההתפתחות הבאה או הפוטנציאלית " . פרקים רבים בספר מציעים פעילויות של שיחה / דיון בהרכבים שונים : מליאה , קבוצות וזוגות . לרוב פעילויות אלה כוללות שאלות מנחות ופתוחות , והן מטרימות את הפעילות האינדיבידואלית של הלומדים . לעתים הפעילות קודמת לקריאת טקסט , ובכך היא מקרבת את הלומדים אל הנושא . לעתים פעילות השיחה / דיון באה תוך כדי הלמידה , ולעתים היא מוצעת בעקבות קריאה של טקסט ומאפשרת דרכים לעיבודו מבחינה רגשית וקוגניטיבית . פעילויות של שיחה ודיון מקדמות ומטפחות את יכולות הדיבור וההאזנה . כידוע , התפתחות השפה הדבורה קודמת להתפתחות השפה הכתובה . בשפה הדבורה הילדים מבטאים את ידע העולם שלהם ואת הידע הלשוני שלהם , ולכן היא בסיס לרכישת השפה הכתובה . הדיבור וההבעה בעל -פה מתפתחים אצל התלמידים תוך כדי התנסויות של שיחה עם ילדים ועם מבוגרים . ההבעה בעל -פה מתרחשת גם בפעילות היומיומית בכיתה – במהלך משחקים , במפגש החברתי בין הילדים ובמפגש עם המורים . באמצעות השיחות הילדים מעלים את ידע העולם שלהם , וכן הם מבטאים רגשות ומחליפים רשמים ודעות . השיחות חושפות את ידיעותיהם של הילדים ומאפשרות למורים להתאים את הלימוד למטען הידע הזה ולקשר בינו לבין נושאים ומושגים שמופיעים בפרקים השונים . כדי להשיג את עיקרי המטרות בנושא טיפוח הדיבור וההאזנה לכיתות ג ) ד - ראו בתכנית הלימודים , ( מומלץ להעלות את השיח הדבור ואת מוסכמותיו למודעותם של הילדים תוך התנסות פעילה ורציפה . כשהילדים מגיבים לדברי אחרים , צריך להפנות את תשומת לבם לרלוונטיות של תגובתם לנושא המדובר : " האם מה שאתם מספרים קשור למה שדנה סיפרה " ? הנ חו את הילדים למבנים , כגון : " לי קרה מקרה דומה / שונה , " ... ; "כשדבר כזה קרה לי הרגשתי / ... עשיתי , " ... " אני הייתי עושה משהו אחר " ... ; וכיו"ב . התגובה פותחת בהתייחסות אל מה שנאמר קודם וממשיכה בהתייחסות אישית של הדובר . כמו בכתיבה גם השיח הדבור מתרחש בנסיבות שונות ובהתאם לכך נלווים אליו מאפיינים ודגשים : בשיח מונולוגי , כמו הרצאה לפני קהל , תכנון וארגון מראש בולטים במיוחד כחלק מהדרישות לשם הצלחה במשימה . בשיח הסיפורי אחד הדגשים הוא על רצף שנוצר ע"י קישוריות של זמן ( בהתחלה .... אחר כך .... לבסוף וכדומה . ( לפיכך , בעת ביצוע של משימות בסוגות השונות , אפשר להצביע על מספר דגשים , למשל , בזמן דיווח על אירוע / סיפור או לפני שמתחילים בדיון כדאי לבקש מן הילדים להשקיע כמה דקות Alexander , R . ( 2005 ) . Education , Culture and Cognition : intervening for growth . International Association for Cognitive Education and Psychology ( IACEP ) 10 th International Conference , University of Durham , UK , 10-14 July 2005 . page 11 . 18 בלום- קולקה , ש ' וחמו , מ . ( 4101 ) ' פרק : 0 מבוא : כשירת תקשורתית , שיח אורייני ושיח עמיתים . בתוך : ש . בלום - קולקה ומ . חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 20-5 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר