עמוד:13

הבעה בעל פה ובכתב " השיח האורייני משרת את המשתמשים בשפה בהקשרים טבעיים שונים , אך הוא גם קשור קשר אמיץ להשכלה ולשפה הכתובה , דהיינו : לאוריינות במובנה המסורתי . אוריינות שיח היא היכולת להבין ולהפיק בעל - פה ובכתב טקסטים במגוון עשיר של עולמות ידע ובנושאים מורכבים . התכונות המרכזיות של טקסטים אלה הן : רמת מפורשות המותאמת לידע המשוער של קהל היעד , מארג טקסטואלי מסומן היטב לשונית ( קישוריות ) וארגון-על נהיר ( לכידות , ( שימוש גמיש ורגיש להקשר באמצעים לשוניים בהתאם למוסכמות תרבותיות והלימה לכוונת התקשורת , לנסיבות השיח ולסוגה , דיוק ומורכבות לשוניים ( שימוש באוצר מילים מדויק ובמבנים דקדוקיים מורכבים לפי מטרת התקשורת . " ( מאגר הסוגות מתרחב עם הגיל ועם ההשכלה , הטקסטים של הילדים הופכים להיות הולמים את מוסכמות הסוגה , במקביל הם לומדים לזהות את הסממנים האלה ולהסתייע בהם בקריאה והאזנה . בפעילויות ההבעה התלמידים מתוודעים אל מבנה הסוגה ואל המאפיינים הלשוניים שלה , ולומדים להפיק טקסט משלהם בעזרת המבנה . פעילויות המציעות תהליך מכוון ומונחה לשכלול ההבעה בע"פ ובכתב נמצאות לאורך כל פרקי הספר . הפעילויות מזמנות מצבים של כתיבה מקומית , בדרך כלל בהתייחסות לטקסט נתון ( במקומות מסוימים מוגדרת כמשימת כתיבה קצרת טווח , ( ולצדם מצבים של כתיבה הדורשת תהליך ארוך ורחב יותר הכולל כמה גרסאות ויוצר מצבים אותנטיים של טיוט ושכתוב ( למשל לקראת פרסום או הערכה , ( כאשר הטקסט המקדים משמש דגם או השראה , אך אינו חלק מהטקסט החדש . דוגמאות מייצגות לסוגי הפעילויות דלעיל : כתי בה של טקסט לכריכה אחורית של ספר " ) דברים שסיפרה לי הכריכה , " כרך ב ;( כתי בה והפקה של דף מידע " ) ב גינות שלנו , " כרך ב ;( כתיבה של הגדרות למילים " ) הנה בא הסתיו , " כרך א ) כתיבה של טקסט טיעוני- שכנועי " ) סיור לימודי בירושלים , " כרך ב ;( כתיבה בשם אחת הדמויות " ) משלים על שועלים , " כרך א ;( כתיבת סיפור דמיוני בעזרת מחוון " ) שומרים על הטבע , " כרך ב . ( עוד הזדמנויות לכתיבת סיפורים ניתנות לתלמידים למשל , בפרקים : " הנה בא הסתיו " ( כרך א ) ו " סיפור קיץ" ( כרך ב ) . העידוד להרחיב ולהעמיק מצבי שיח בכיתה והזדמנויות למבע מורחב בעל פה נתמך בדבריו של רובין אלכסנדר . הוא מתאר את ההוראה הדיאלוגית או את השיח המקדם בכית ה : " טענתו של ויגוצקי שלפיה ' הכיוון האמיתי של התפתחות החשיבה אינו מן היחיד אל החברתי , אלא מן החברה אל היחיד ' קרובה 15 בלום-קולקה , ש' וחמו , מ' . ( 4101 ) פרק : 0 מבוא : כשירות תקשורתית , שיח אורייני ושיח עמיתים . בתוך : ש' בלום - קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 20-5 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית . עמודים . 42-43 16 בלום-קולקה , ש' . ( 4101 ) פרק : 4 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית -הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום -קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 61-24 תלאביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר