עמוד:8

טקסטים ספרותיים , טקסטים עיוניים – מאפיינים והדגשים בהוראה הטקסט הספרותי " עולם השיח של הספרות משקף את המאגר העשיר של הניסיון החווייתי והתרבותי של היחיד ושל החברה , לאורך הדורות" . הספר עונה על התפיסה הזאת באמצעות טקסטים ספרותיים לסוגיהם השונים – סיפור , קטעים מספר , שיר , שיר סיפורי , סיפורי חכמים , ומשלים . במבוא לספר " מפגשים עם טקסטים" , מציגות הכותבות את ייחודו של הטקסט הספרותי בהקשר של הוראה למידה בבית הספר . " ס' לנגר , ( Langer , 1942 ) טוענת כי כבר מקריאת המילים הראשונות ] של טקסט ספרותי [ נשאבים הקוראים לתוכו כשהם משאירים מאחוריהם את עולם היום יום . " הקוראים – כך מוצג – מתייחסים אל הטקסט הספרותי כאל התנסות ולא כאל אינפורמציה , ומביאים בחשבון את עצמם ואת העולם הסובב אותם , לצד הדמויות והמצבים המתוארים בטקסט . בהישען על מחקריה של לנגר בנוגע לתהליך הקריאה , מרחיבות הכותבות ארבע עמדות שהקוראים נוקטים ביחסם לטקסט ספרותי . כל ארבע העמדות , או ' הפעולות' להלן מתקיימות במידה זו או אחרת גם בקריאת טקסט עיוני , אולם יש להן מפרט המייחד את התהליך של קריאת טקסט ספרותי : › כניסה אל הטקסט – זיהוי הדמויות : מראה , מקום , מניעים , קשרים בין הדמויות והשוואה לאירועים דומים של הקוראים . › תנועה בתוך עולם הטקסט – הרחבת ההבנות והתובנות מתוך הטקסט : הבנת המצבים , המניעים והרגשות של הדמויות , קישור בין העולם המדומיין לעולמם . 5 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס . ( ג" תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים . עמוד . 02 6 משרד החינוך – האגף לתוכניות לימודים ( התשנ . ( ח" מפגשים עם טקסטים . ירושלים . 7 לנגר , ס ' . ( 0224 ) ( Langer ) אצל : משרד החינוך , האגף לתוכניות לימודים . ( התשנ . ( ח" מפגשים עם טקסטים . ירושלים . עמוד . 00 8 משרד החינוך – האגף לתוכניות לימודים ( התשנ . ( ח" מפגשים עם טקסטים . ירושלים . עמ ודים . 6–1 הרחבות ודוגמאות לעקרונות הסדרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר