עמוד:6

› חינוך לערכים – הטקסטים לספר נבחרו בקפידה כ די שיתאימו לנושא , יעניינו את התלמידים ויתאימו לגילם . מובן שגם מסרים חינוכיים עמדו מאחורי בחירתם , כגון : חינוך לאהבת הארץ " ) ימים מיוחדים (" חינוך לכבוד ולאהבת האדם " ) משלים על שועלים " ו" סיפור קיץ ;(" חינוך לאחריות " ) סיפור קיץ ;(" חינוך לאסתטיקה ( בא לידי ביטוי בעיס וק בשירה , בסיפורת ובפעילויות המפנות לציור ולאמנות פלסטית ;( חינוך לשמירת הסביבה " ) שומרים על הטבע" ו"כלבים , צבי ים ובני אדם ;(" חינוך לסקרנות ולחשיבה מדעית " ) ברכת ה חורף היא שלולית " ו " איזו ציפור זאת ;( " ? ערכים הקשורים למורשת העם היהודי " ) שבתות של ביאליק , " " גדי , תרנגולות ושתי מציאות ;(" חינוך לה תבוננות בערכים משפחתיים- חברתיים " ) ילדות של פעם " ו " פוגשים שירים , פוגשים ילדים ;(" ואהבת השפה העברית " ) שמח בעברית . (" › ההבעה בכתב ובעל- פה כאמצעי וכמטרה – בספר פעילויות המזמנות כתיבה בהקשרים שונים ולמטרות שונות ומצבי דיון ושיחה שמזמנים התכנים והפעילויות . סוגות ומיומנויות מרכזיות בנושא ההבעה נלמדו ת תוך כדי תי הלוך מכוון ומונחה . ( הרחבה בנושא ראו בעמ ' ( . 03 › למידת לשון מן הטקסט ואליו – פעילויות הלשון נבנו בדרך התומכת בהבנת הטקסט ובהתאם למאפייני הסוגה הנלמדת . הן נועדו להרחבה , להעשרה ולהעמקה של נושאי הלשון הנדרשים , ולפיתוח מודעות לשונית ומטא- לשונית . ( הרחבה בנושא הוראת הלשון ראו בעמ' ( . 01 › העשרת אוצר המילים › מילון מנטאלי עשיר הוא תשתית הכרחית להבנה ולהבעה , ולכן בפעילויות ניתן דגש רב לאוצר המילים – להבנתו ולהרחבתו . ( הרחבה בנושא אוצר מילים ראו בעמ' ( . 41 › פיתוח רמות חשיבה גבוהות – בהכנת משימות ההבנה וההבעה הנלוות לטקסטים , הודגשו מטלות הדורשות רמות חשיבה גבוהות , כגון : הסקת מסקנות , השוואה , הערכה , מיון , וכדומה . ( דוגמאות ראו בעמ' ( . 44 › אוריינות דיגיטלית – לספר המודפס " מילה טובה "'ג גם גרסה דיגיטלית , המשלבת כלים ייחודיים לסביבה הדיגיטלית . ( הרחבה בנושא זה ראו בעמ' ( . 41 › עידוד חיבת ה קריאה – ה מפגש עם יצירות הספרות הרבות בספר מזמן עידוד להמשיך את החוויה בעולם שמחוץ לשיעור י עברית . הפרק " דברים שסיפרה לי הכריכה" ( כרך ב ) מספק הזדמנות לדיון בספרים ובקריאה מהיבטים אחדים : סוגי ספרים , דרכי בחירה של ספרים , סיבות לקריאה ( הנאה , מידע וכדומה . ( בספר קטעים מספרים שלמים " ) אבא שלי איש ציפור" בפרק " לעוף "ו , " רציתי לעוף כמו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר