עמוד:3

תוכן העניינים › הקדמה 2 .................................................................................................. › עקרונות הסדרה 5 ...................................................................................... › הרחבות ודוגמאות לעקרונות הסדרה 6 ......................................................... טקסטים ספרותיים , טקסטים עיוניים – מאפיינים והדגשים בהוראה 6 ..... הבעה בעל פה ובכתב 03 ........................................................................ הוראת לשון בהקשר 01 ......................................................................... הרחבה והעמקה של אוצר מילים 41 ........................................................ פיתוח רמות חשיבה גבוהות 44 .............................................................. טיפוח אוריינות דיגיטלית 41 ................................................................. התאמה לשונות התלמידים 30 ................................................................ › פירוט הטקסטים בספר 32 ............................................................................ › הנחיות כלליות לפרקי הספרים לכיתה 36 .................................................... 'ג › תוכן העניינים משולב ספר ומד 21 .............................................................. ל" › פרקי הספרים לכיתה : 'ג העמקה ותוספות 25 ................................................. › מפגשים עם ספר שלם : ספרי קריאה מתוך רשימת יצירות הספרות 411 ..............

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר