עמוד:2

ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול : רונית בן-ארי , רותי נויגרטן המדריך למורה : כתיבה : פזית קוטלר , רותי נויגרטן , נירה לוין ואורית אילן ריכוז : פזית קוטלר עריכה לשונית : חיה יצחקי , רזיה יפה עריכת מגדר : שרה אופק הספר לתלמידים : פיתוח וכתיבה : רונית בן- ארי , אורית אילן , נירה לוין ר ותי נויגרטן , פזית קוטלר ייעוץ מדעי : פרופ' שושנה בלום- קולקה ז"ל וד"ר נעמי גורבט ייעוץ פדגוגי : מירה אואן קריאה והערות : חיה יצחקי , אודי גביזון עריכה לשונית : רזיה יפה ניקוד : גלית גינסברג- גולדרייך עריכת מגדר : שרה אופק מנהל אמנותי : דני זוורו הפקה : גלי פרנק עיצוב הכריכה ועיצוב גרפי : שרית יוקר איור הכריכה והשערים : אורית אמיתי איורים : אורית אמיתי , תמר נהיר- ינאי תחקיר תמונות : דבורה גרודה זכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל , תמונות : דבורה גרודה הבאה לדפוס : דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים במדריך למורה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא ממדריך זה . כמו כן , אי ן לעשות שימוש מסחרי כלשהו במדריך זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © תשע"ד , . 4102 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , חברה לתועלת הציבור רח' קלאוזנר , 01 רמת אביב , תל אביב . 1210046

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר