עמוד:11

16 בכל סעיף א-ד מתוארים ניסוי ותוצאה . לכל תוצאה כתבו אם ההסתברות של התוצאה : 1 שווה 0–ל 1 2 גדולה 0–מ וקטנה –מ2 1 3 שווה –ל2 1 4 גדולה מ– וקטנה 1–מ 2 5 שווה . 1–ל א . הניסוי : מטילים קוביית משחק . התוצאה : יתקבל מספר אי–זוגי . ב . הניסוי : מסובבים סביבון חנוכה . התוצאה : תתקבל אות הנמצאת במילה "גופייה . " ג . הניסוי : מוציאים באקראי קלף אחד מחפיסת קלפים . התוצאה : יתקבל קלף שעליו המספר . 6 ד . הניסוי : מטילים קוביית משחק . התוצאה : יתקבל מספר דו–ספרתי . 17 לפניכם שלושה ניסויים : ניסוי א : מטילים קוביית משחק . ניסוי ב : מסובבים סביבון חנוכה . ניסוי ג : מסובבים מחוג ברולטה ( ראו איור . ( א . לכל ניסוי הציעו ( אם אפשר ) ארבע תוצאות : 1 תוצאה שהסתברותה 1 2 תוצאה שהסתברותה 0 3 תוצאה שהסתברותה קטנה 1–מ וגדולה 0 . 5–מ 4 תוצאה שהסתברותה . 1 2 ב . בכל ניסוי בדקו אם תיתכן תוצאה שהסתברותה גדולה . 1–מ הסבירו . 18 בכל סעיף הציעו ניסוי ושתי תוצאות שלו שההסתברות של כל אחת מהן : א . שווה 0–ל ב . קטנה 1–מ וגדולה 0–מ ג . שווה . 50 % –ל דוגמה שווה 1–ל הניסוי : מטילים קוביית משחק . התוצאות : 1 יתקבל מספר קטן . 10–מ 2 יתקבל מספר חד–ספרתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר