עמוד:4

תוכן העניינים ) המשך מעמוד קודם ( משפט פיתגורס א . משפט פיתגורס 202 ב . שימושים במשפט פיתגורס 222 ג . שימושי משפט פיתגורס 235 › מחשבים ולא רק 244 ... ד . מספרים ממשיים ) למתעניינים ( 245 גליל א . הגליל ותכונותיו 255 › מחשבים ולא רק 265 ... ב . נפח של גליל 266 › מחשבים ולא רק 273 ... תרגול נוסף 275 תשובות 324 עיקר הדברים 343 סמלים לציון פעילויות מסוגים שונים : הרחבה , אתגר , דיון לחלק מהפעילויות בספר זה נלווים יישומונים וסרטוטים דינמיים בגרסה הדיגיטלית של הספר ב"כותר . " לפי הוראת משרד החינוך אין לכתוב בספרי לימוד . אפשר להדפיס עמודים מתוך הגרסה הדיגיטלית ולכתוב בהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר