עמוד:2

צוות המתמטיקה במטח : ראש תחום מתמטיקה : ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל–יסודי : ד"ר שושנה גלעד צוות הפיתוח : רגינה אובודנקו , דפנה אפרים , אסנת אפרת , ד"ר יניב ביטון , גיא בר–נר , ד"ר גיא הד , ד”ר מורין הוך , הדס זוהר , הלית חפר , דורית כהן , ד”ר אורנה לביא , טובי מגדל , רותי מירון , ד"ר ילנה נפתלייב , ד"ר מיכל סוקניק , הגר רובינק ייעוץ מדעי : פרופ' רוזה לייקין השתתפו בכתיבת גרסאות קודמות : ד”ר אילנה ארנון , ד"ר ילנה זריא , ד”ר ורדה טלמון , ד”ר איבי מכמנדרוב , ג’ייסון קופר , אנטולי קורופטוב , ד"ר בבה שטרנברג קראו והעירו : דוד זלצר , עפר ילין , זלמה לחצר ועדת היגוי : פרופ’ אבי ברמן , פרופ’ רון ליבנה , פרופ’ פרלה נשר , פרופ’ אנה ספרד , ד”ר אירית פלד עריכה לשונית : חוה בן–זקן , מיכל פרנקל , יעל רגב הפקה ועריכת מגדר : דליה בסון צוות גרפיקה : שירה בכר , לאה גלס , ישי יגיל מזכירות הצוות : לילך רון , דיאנה תלמיד מנהל אמנותי : דני זוורו עיצוב : לאה גלס , שירה בכר , ביצועים עיבודי מחשב בע"מ סרטוטים תלת מימדיים : מיכאל הורסקי עיצוב עטיפה : שרית יוקר תחקיר תמונות וזכויות יוצרים : דבורה גרודה הבאה לדפוס : דניאל אשל הוצאה לאור : המרכז לטכנולוגיה חינוכית הודפס בשנת 2014 תודתנו נתונה לבתי הספר שהשתתפו בניסוי הסדרה . מקורות וזכויות לתמונות : עטיפה : Pressmaste | Dreamstime . com , beboy / shutterstock . com , vlastas / shutterstock . com עמ' - 37 איור : אירית אשר / מטח עמ' , ArtFavor , Petra Thurlova / Machovka , paulprogrammer , tomas–arad , hairymnstr : openclipart . org - 45 www . treebuilder . de / Anonymous , Christoph Brill / egore 911 , Gioppino עמ' - 162 , 161 , 47 איור וצילום : לאה גלס / מטח עמ' jean–victor–balin , Gerald–G : openclipart . org - 56 עמוד f 9 photos / shutterstock . com - 73 עמ' - 163 פסל הרמב - ם" קרן מונסליזה , ישראל ; מפת מידבא , Brandmeister - מתוך ויקיפדיה ; שושנת מים - יצחק רגב , ישראל עמ' - 190 צילם מידד סוכובולסקי , באדיבות רשות העתיקות עמ' - 209 מטבע דמות פיתגורס ; Baumeister , Denkm › ler des klassischen Altertums . 1888 . Band III ., Seite 1429 - מתוך ויקיפדיה עמ' - 214 איור קיר וסולם Coprid / shutterstock . com - עמ' - 217 מגדל פיזה Bamshad Houshyani . Flickr - עמ' - 242 אוהל Matthew Cole / shutterstock . com - עמ' - 255 פחית שימורים Coprid / shutterstock . com - עמ' - 256 דלתות מסתובבות Anna Maloverjan / shutterstock . com - עמ' - 269 מגדלי עזריאלי - באדיבות קבוצת עזריאלי . צילום : אלבטרוס צילום אויר עמ' Photo : Gino & Leslie Sanchez - 323 © כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רח׳ קלאוזנר 16 תל–אביב , ת״ד , 39513 מיקוד׃ 61394 צוות המתמטיקה - טל׳׃ , 03-6460177 דוא״ל׃ , math @ cet . ac . il אתר באינטרנט׃ www . cet . ac . il / math מוקד תמיכה טלפוני של מטח בשעות 18 ׃ 00-8 ׃ 00 המספק תמיכה מקצועית׃ 1-800-366-555 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולה או בחלקים ממנה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ) המרכז לטכנולוגיה חינוכית . )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר