עמוד:208

תמונות ואיורים עמ' Richard Peterson / shutterstock . com - 11 עמ' - 22 מצילומי יהודית גרעין- כל . מתוך אתר פיקיוויקי עמ' HamsterMan / shutterstock . com - 23 עמ' Txanbelin / shutterstock . com - 27 עמ' 82 שמאל עליון Photo : ) Mike Danzenbaker - עמ' Marcin Perkowski / shutterstock . com - ( 1 ) 29 עמ' Xpixel / shutterstock . com - ( 2 ) 29 עמ' Photo : D › rzan c מ rano , http : // commons . wikimedia . org / wiki / File : Ter % C 3 % AErepok . jpg , CC BY-SA 3 . 0 - ( 3 ) 30 עמ' Menno Schaefer / shutterstock . com - ( 4 ) 03 עמ' 35 ימין עליון Gucio _ 55 / shutterstock . com - עמ' 03 שמאל אמצע - צילום : פנחס אמתי עמ' 03 ימין תחתון alslutsky / shutterstock . com - עמ' - 35 צילום : משה מילנר , לע"מ עמ' - ) 5 ( 30 כרזה . פורים , עדלידע , תשט"ו , תל-אביב - יפו . מעצבים : שמואל גרונדמן ופאול קור . באדיבות משפחות האמנים והארכיון הציוני המרכזי , ירושלים עמ' - ( 2 ) 53 כרזה . פורים בירושלים , עדלידע זוטא , תשי . 3312 - ז" מעצב : שלמה לוי . באדיבות האמן , עיריית ירושלים והארכיון הציוני המרכזי , ירושלים עמ' - ( 3 ) 55 כרזה . פורים בירושלים , עדליד ע זוטא , תשי " ט- . 3313 מעצב : שלמה לוי . באדיבות האמן , עיריית ירושלים וארכיון " בצלאל" עמ' - ( 4 ) 55 כרזה . עדלידע זוטא בירושלים . . 3323 מעצב : יוסי שטרן . באדיבות העמותה להנצחת הצייר יוסי שטרן ז"ל וארכיון " בצלאל" עמ' - ( 5 ) 57 מאוסף הארכיון העירוני תל אביב- יפו עמ' - 58 צילום : פזית קוטלר עמ' - 61 עיריית ירושלים עמ' suns 07 butterfly / shutterstock . com - 343 עמ' Library of Congress , Prints & Photographs Division , ] LC-DIG-matpc-02356 [ - 106 עמ' - 107 צילום : זולטן קלוגר , לשכת העיתונות הממשלתית עמ' - 116 עוזי שמיר , החברה להגנת הטבע , עמק הצבאים עמ' - 118 מוזיאון פעיל עין יעל עמ' - 122 צילום : ד"ר א בישי טייכר . מתוך אתר פיקיוויקי עמ' 583 ימין - מוזיאון פעיל עין יעל עמ' 583 שמאל - עוזי שמיר , החברה להגנת הטבע , עמק הצבאים עמ' - 586 צילום : ד"ר אבישי טייכר . מתוך אתר פיקיוויקי עמ' - 129 צילום : אורן יעקובוביץ עמ' - 132 צילום : תמר נויגרטן עמ' - 133 צילום : אורן יעקובוביץ עמ' - 156 חקר ימים ואגמים לישראל עמ' - 158 צילום : בלה גליל , חקר ימים ואגמים לישראל עמ' Ethan Daniels / shutterstock . com - 531 עמ' - 162 צילום : תמר נויגרטן עמ' MarcelClemens / shutterstock . com - 560 עמ' - 573 מנשה קדישמן . התרוממות , פלדה , . 3320-3322 צילום : דבורה גרודה עמ' - 171 הנרי מור , דמות מסובה , ברונזה , , 3324-3323 אוסף מוזיאון תל- אביב לאמנות . צילום : דבורה גרודה עמ' - 578 דב פייגין , פסל בגן העצמאות בתל אביב , ברזל צבוע , . 3332 צילום : ד"ר אבישי טייכר . מתוך אתר פיקיוויקי עמ' - 572 , 577 דבורה עומר , מעשה בלולי ה . 2433 ,... מאיירת : אלישבע לנדאו © כל הזכויות שמורות לדני ספרים – הוצאה לאור , קרית גת . עמ' - 525 , 523 תמי שם - טוב , חתול בא הביתה -מדריך לילדים לגידול חתולים , . 2433 מאיירת : מירה פרידמן . © כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב עמ' - 520 קרלו קולודי , הרפתקאותיו של פינוקיו , . 2440 מאייר : אורי אשי © . כל הזכויות שמורות להוצאת כרמל , ירושלים עמ' - 836 כריכות ספרים של ע' הלל , מימין לשמאל מלמעלה למטה - ד ודי שמחה , מאיירת : רות צרפתי , הוצאת הקיבוץ המאוחד ; אותי לראות אף אחד לא יכול , מאיירת : רות צרפתי , , 3322 הוצאת מסדה ; בלבול למה ככה , ? מאייר : שמואל כץ , הוצאת מסדה ; ספר הקשקושירים , מאיירת : אורה איל , , 3333 ר . סירקיס מוציאים לאור ; יוסי ילד שלי מוצלח , מאיירת : ליאת יניב , , 2434 הוצאת עם עובד ; יוסי ילד שלי מוצלח , מאייר שמואל כץ , , 3323 הוצאת מסדה השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן במהדורה הבאה . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact the publisher for correction in future editions .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר