עמוד:199

- כלם מטמטמים שוה ! חושבים שאם אני כזה עבה וגדול , אז הכל יכול ! הנה , למשל , תביטו עכשו , איך המהרג'ה העגל , על שש נשיו , על תריסר בניו , על עשרים ואחד משרתיו ועבדיו , על הטרבן בראשו ועליו הלולב - כלם ביחד אצלי על הגב ! ואני מתחתיו צריך לסבל ! אז תגידו - איך אני יכול לנכח המצב לא להיות כלי מאכזב ? ואיך אני יכול לא לצאת מכלי , כשנוסף לכל , ממש נגד עיני בקצה השנהב נח לו זבוב חצוף , שובב ! בלי בעיות , בלי דאגות ובלי כל הדו על הגב ! אי אמא ! כשם שאני פיל , בחיי מוטב לו זבוב הייתי אני תחתיו ! - נגב הפיל דמעות עיניו . - מה קשה , מה עצוב להיות זבוב ! - זבזב הזבוב בקול עצוב . מהרג - ה' התואר של נסיך חשוב בהודו . טרבן - כיסוי ראש של גברים מוסלמים בארצות המזרח . לפעמים נעוץ בטורבן קישוט מעל למצח . בעברית צניף . כל הדו על הגב - בגלל גודלם , אפשר להעמיס על הפילים משקל עצום . עד היום משמשים הפילים בהודו אמצעי להובלת משאות ולהעברת אנשים ממקום למקום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר