עמוד:157

שיחה בכיתה . 5 אחרי ששירה קראה רק את הפסקה הראשונה של הכתבה היא אמרה : " עכשיו אני בטוחה שאני לא רוצה ללכת לים מחר . " קראו את הפסקה הזאת . א . האם אתם מסכימים אתה ? העובדה שחיפה צפונית לחדרה , אולי תעזור לכם להחליט . הסבירו את תשובתכם . ב . אם מה שמעניין את שירה ואורית בבוקר הזה הוא אם יוכלו ללכת לים , האם הן צריכות להמשיך לקרוא את הידיעה ? נמקו את תשובתכם . . 6 השוו את מה ששלחה שירה מכותרת המשנה ( עמוד ( 155 לכותרת המשנה של הידיעה כפי שהתפרסמה ( עמוד . ( 156 א . מה השמיטה שירה ? ב . באיזו פסקה מופיע המשפט הזה ? ג . האם הוא מורחב בפסקה ? ד . את מי המידע הזה מעניין ? . 7 האם חוף הים שבו אתם מבלים מוזכר בידיעה ? האם מגיעות אליו מדוזות בקיץ ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר