עמוד:135

תרומות ומעשרות . 1 כאשר מגדלים בארץ ישראל פרות וירקות שמיועדים למאכל אדם , צריך להפריש ( לתת ) חלק מהם לתרומות ולמעשרות . . 2 בזמן שבית המקדש היה קיים , נהגו לתת תרומות ומעשרות לכוהנים , ללוויים , לעניים , ועוד מעשר , שאותו אכלו מגדלי הפרות או הירקות בירושלים . מטרת המצווה היא לדאוג לאלו שאינם יכולים להתפרנס בעצמם : לכוהנים וללוויים העסוקים בעבודת בית המקדש , ואין להם נחלה ( שדות ) משלהם , ולעניים . . 3 בימינו , כשבית המקדש איננו קיים , אין מפרישים מעשר לכוהנים וללוויים . נהוג להפריש מעט מהפרות או מהירקות במקום המעשר שהיה מיועד להם . את המעשר לעניים ממשיכים לתת או בפרות ובירקות או בסכום כסף באותו שווי . מקובל לעשר את כל הפרות והירקות עוד לפני מכירתם בחנויות הגדולות , כך שלאחר הקנייה אין צורך לעשר אותם בבית . . 4 כאשר מפרישים תרומות ומעשרות יש לברך : " ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות " . . 1 בקטע יש ארבע פסקות . א . איזו פסקה מספרת על התקופה שבית המקדש היה קיים ? ב . איזו פסקה מספרת על ימינו ? ג . איזו פסקה מסבירה מהן תרומות ומעשרות ? ד . איזו פסקה מסבירה מה מברכים כאשר מפרישים תרומות ומעשרות ? . 2 אביחי הלך עם אביו לקנות פרות בסופרמרקט . כאשר חזרו הביתה אמר אביחי להוריו שעליהם לעשר את הפרות . האם אביחי צודק ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר