עמוד:67

ב . הנה עוד כמה מחידושי המילים של שלונסקי . הציעו הסבר לכל מילה . . 1 גרבית - . 2 לימים - . 3 מברכים - . 4 מגבנה - . 5 דברת - בסוף הפרק תוכלו למצוא את פירושי המילים . ג . עבדו בקבוצות : כל אחד מחברי הקבוצה יקרא את ההסברים שכתב . שוחחו בקבוצה על מה שעזר לכם להבין את המילים החדשות . למשל , האם האותיות במילה "מגבנה" שחידש שלונסקי הזכירו לכם את המילה "גבינה ? " הרבה מילים בעברית בנויות לפי תבנית . למשל , במילים משתלה ומסעדה אפשר לזהות את התבנית מ ……… ה . המילים בתבנית הזאת מתחילות , 'מ-ב נגמרות , 'ה-ב שלוש האותיות שבאמצע הן אותיות השורש , ויש להן אותו ניקוד . בדרך כלל המילים בתבנית הזאת קשורות למקומות . ד . לפניכם רשימת מילים בעברית - ותיקות וחדשות . מצאו זוגות של מילים שיש להן תבנית משותפת . אדמת משקפים מסעדה לזמזם לימים מברכים מגבנה דברת ה . מהן אותיות השורש במילים האלה : מדרכה , מספרה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר