עמוד:41

נעים להכיר – שיר שיחה בכיתה . 1 א . האם השיר מצא חן בעיניכם ? מה מצא חן בעיניכם בשיר ? מה היה לא מובן או משונה ? האם היו בו מילים , תיאורים ואירועים שהצחיקו אתכם ? ב . ספרו 5-4-ב משפטים מה קורה בשיר . ג . קראו שוב את הבית האחרון : האם התירוץ של הכרטיסן הפתיע אתכם ? הצחיק אתכם ? הסבירו . סימנים בשיר . 2 א . קראו שוב את השיר ושימו לב לתיאורים של המטען . הם חוזרים ארבע פעמים בארבעה בתים בשיר . האם התיאורים חוזרים בדיוק אותו דבר ? ב . העתיקו את התיאור הראשון של המטען . השוו אותו לתיאורים האחרים וכתבו במחברת מה השתנה בכל פעם . שיחה בכיתה ג . למה מופיע תיאור המטען בכל אחת מהפעמים ? ( למשל , בפעם הראשונה תיאור המטען מופיע כשהגברת מגיעה לתחנת הרכבת ומוסרת אותו לקראת הנסיעה ( . ד . כתבו : לפי דעתכם , מה מוסיפות החזרות לשיר ? מה מוסיפים השינויים ? . 3 צפצף , נבח , שאון , המולה , בעל קול , צווחת , הסי – כל המילים האלה קשורות לחוש אחד . מהו ? מחשבות על השיר . 4 עבדו בזוגות : תכננו קריאה בקול של כל השיר . איך תקראו את הקטעים החוזרים ? איך תבטאו את השינויים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר