עמוד:39

בינתים , עומד שם כלב בליעל , גדול , בעל-קול עשרים קילו ומעל . רדפוהו , תפסוהו , הכניסוהו למטען , אל אמתחת , אל מטפחת , אל ילק ו לא קטן אל צנצנת , אל קנקנת , צרור גדלו חצי ענב , במקום כלבלב . עלו , נעלו , ונוסעים . שלושה לילות ושלושה ימים - הכל בדרכים . בליעל - בטלן , חסר תועלת או פושע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר