עמוד:12

" וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" ( ויקרא יט , כג ) מתחלת בריתו של עולם , לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחלה , הדא הוא דכתיב : " ויטע ה' אלקים גן בעדן" ( בראשית ב , ח , ( אף אתם , כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחלה , הדא הוא דכתיב : "וכי תבאו אל הארץ . " ויקרא רבה כה , ג הדא הוא דכתיב - ככתוב . 1 מה הדבר הראשון שעשה הקב"ה לאחר שברא את העולם ? . 2 מה הדבר הראשון שמצווים בני ישראל לעשות מיד לאחר שייכנסו לארץ ? . 3 חזרו למדרש "הקיסר הזקן ועץ התאנה . " הזקן במדרש אומר : " השכמתי והערבתי , ואני עושה את הטוב בעיני ה . "' מהו הדבר הטוב בעיני הקב"ה על פי המדרש לפסוק "וכי תבאו אל הארץ ? "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר