עמוד:7

אמר לו : בן מאה שנה . אמר לו : ואתה בן מאה שנה ועומד וחופר חפירות לנטע נטיעות ? האם אתה חושב שתאכל מהן ? אמר לו : אם אזכה - אכל , ואם לא - כשם שיגעו לי אבותי , כך אני יגע לבני . אמר לו : בחייך , אם תזכה לאכל מהם - תודיעני . לאחר ימים עשתה תאנים . אמר : הגיע הזמן להודיע למלך . מה עשה ? מלא את הסל שלו תאנים ועלה ועמד לו על שער הארמון . אמרו לו : מה עסקך כאן ? אמר להם : לעלות ולהכנס לפני המלך . כיון שנכנס , אמר לו : מה עסקך ? אמר לו : אני הסבא שעברת על פני כשחפרתי חפירות לנטע נטיעות , ואמרת לי : ' אם תזכה לאכל מהם - תודיעני . עכשו זכיתי ואני אוכל מהן - והנה תאנים מהפרות . באותה שעה אמר אדריינוס לעבדיו : אני מצוה שתתנו לו כסא זהב וישב לו . ואמר לעבדיו : אני מצוה שתפנו את הסל שלו ותמלאו אותו דינרים . אמרו לו עבדיו : בכל הכבוד הזה תכבד את הסבא היהודי הזה ? אמר להם : הורוא שלו כבד אותו , ואני - לא אכבד אותו ? ויקרא רבה כה , ה דינר - מטבע מהתקופה ההיא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר