עמוד:6

הקיסר , הזקן ועץ התאנה אדריינוס שחיק עצמות היה עובר בשבילי טבריה , וראה איש זקן עומד וחופר חפירות לנטע נטיעות . אמר לו אדריינוס : סבא , סבא , אלו השכמת - לא היית צריך להעריב ! אמר לו : השכמתי והערבתי , ואני עושה את הטוב בעיני . 'ה אמר לו : בחייך , סבא , בן כמה שנים אתה היום הזה ? אדריינוס שחיק עצמות - קיסר רומאי , שחי לפני 1 , 900-כ שנה ונקרא כך בגלל אכזריותו בחייך - מילת השבעה עשתה תאנים - עץ התאנה נתן פירות מדרש לט ו בשבט את המדרש שלפניכם חיברו חז"ל , חכמינו זיכרונם לברכה , שלמדו תורה בארץ ישראל לפני 1 , 500-כ שנה . מהו מדרש ? המילה מדרש נובעת מהמילה דרש , ביקש , חיפש . החכמים שלמדו תורה בתקופת המשנה והתלמוד ( גמרא ) ביקשו להבין את המשמעות המסתתרת בפסוקים בתנ"ך . המדרש מתאר את מהלך הדיון והלימוד שלהם בבית המדרש , ולעתים גם מספר לנו על חכמי התקופה . המדרשים נאמרו בדרך כלל בעל פה . בתקופה מאוחרת יותר הם נכתבו בספרים כגון מדרש רבה , מדרש תתנחומא וספרי . יש גם מדרשים הכתובים בתוך התלמוד . חלקים גדולים מן המדרש כתובים כדו -שיח בין אנשים שונים , אבל לא כתוב מי אומר כל משפט . בזמן שאתם קוראים את המדרש או מקשיבים לקריאה שלו , בדקו שאתם מבינים מי מדבר בכל פעם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר