עמוד:2

ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : רונית בן-ארי פיתוח וכתיבה : רותי נויגרטן , פזית קוטלר , נירה לוין , אורית אילן ורונית בן-ארי ייעוץ מדעי : פרופ' שושנה בלום-קולקה ז"ל וד"ר נעמי גורבט ייעוץ פדגוגי : מירה אואן קריאה והערות : חיה יצחקי , אודי גביזון עריכה לשונית : רזיה יפה , ירעם נתניהו ניקוד : גלית גולדרייך , ירעם נתניהו עריכת מגדר : שרה אופק מנהל אמנותי : דני זוורו הפקה : גלי פרנק , נועה נתנאל פיתוח והתאמה לחמ"ד : ורד גביש , חיה אנקור , מריאנה מלטין , חיה יצחקי , נירה לוין , אילנה ברודמן , מיכל חילקו , ירעם נתניהו , אודי לוינגר עיצוב הכריכה ועיצוב גרפי : שרית יוקר איור הכריכה והשערים : אורית אמיתי איורים : אורית אמיתי , תמר נהיר-ינאי תחקיר תמונות : דבורה גרודה זכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל , תמונות : דבורה גרודה הבאה לדפוס : דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר זה שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות בסוף הספר . © תשע"ד , . 2014 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב . 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר