עמוד:191

מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בקטעים , בשירים , בתמונות ובאיורים . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their material in this book . קטעים ושירים עמ' ' ג : 6 ון ג'אבנה , נוסח עברי ועריכה מדעית : אירוס רבינוביץ , ' דני רבינוביץ , ' " פסולת פסולה , " תשמור על העולם , ילד ! - מדריך אקולוגי לילדים , , 9002 עמ' © . 88 כל הזכויות שמורות לכנרת , זמורה -ביתן , דביר – מוציאים לאור , אור יהודה . עמ' ' ג : 29 ון ג'אבנה , נוסח עברי ועריכה מדעית : אירוס רבינוביץ , ' דני רבינוביץ , ' "תפסו חזק , " תשמור על העולם , ילד ! - מדריך אקולוגי לילדים , , 9002 עמ' © . 86 כל הזכויות שמורות לכנרת , זמורה -ביתן , דביר – מוציאים לאור , אור יהודה . עמ' : 21 ג ' ון ג'אבנה , נוסח עברי וער יכה מדעית : אירוס רבינוביץ , ' דני רבינוביץ , ' "תפסו חזק , " תשמור על העולם , ילד ! - מדריך אקולוגי לילדים , , 9002 עמ' © . 87 כל הזכויות שמורות לכנרת , זמורה -ביתן , דביר – מוציאים לאור , אור יהודה . עמ' : 90 דתיה בן -דור , "איך זה להיות עץ © . " ? כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 91 שלומית כהן -אסיף , "סימני אצבעות © . " כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו . ם" עמ' : 97 חיה שנהב , "עץ עם תלתלים © . " כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' ' ג : 88 ון ג'אבנה , נוסח עברי ועריכה מדעית : אירוס רבינוביץ , ' דני רבינוביץ , ' "בחזרה לאדמה , " תשמ ור על העולם , ילד ! - מדריך אקולוגי לילדים , , 9002 עמ' © . 260 כל הזכויות שמורות לכנרת , זמורה - ביתן , דביר – מוציאים לאור , אור יהודה . עמ' : 19 מרטין ברמול ואנג ' לה וילקס , תרגום : עמי שמיר , אני והמדע : כיצד דברים פועלים , , 2220 עמ' . 92 © כל הזכויות שמורות להוצאת יבנה , תל אביב . עמ' : 12 רימונה די -נור , "מדוע אני לא אחי הגדול © . " ? כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 48 , 46 , 41 מירה מאיר , " הטיול © . " כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו . ם" עמ' : 62 גיא לנגה , 'ל " ילדי טבע הדברים' שלום , " ! ילדי טבע הדברים , גיליון , 18 נובמבר , 2228 עמ' © . 40 כל הזכויות שמורות לילדי טבע הדברים . עמ' : 76 רבקה אליצור , " שתי חברות ומשלוח מנות , " שלום לך אורחת : בחרוז ובספור , לשבת , למועד ולכל עת , , 2264 הוצאת מורשת וידיעות ספרים , תל אביב . © כל הזכויות שמורות למחברת ולהוצאות . עמ' : 84 , 88 לאה גולדברג , אורי כדורי , © . 2288 כל הזכויות שמורות לספרית פועלים , בני ברק . עמ' : 87 דני קרמן , "מעשה נאה שקרה בעירנו , " פילון © . 9 כל הזכויות שמורות למחבר . עמ' : 20 עטרה אופק וריבה בן -נר ) עיבדו , ) "מה שעשה אבא שלי , " הרשלה , , 2222 הוצאת אלומות . © כל הזכויות שמורות לדני ספרים , קרית גת . עמ' : 21 על פי : שלמה אבס ) עיבד , ) "ג'וחא שואל קדרה © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 202 רפאל ספורטה , "מעשה בחכמי חלם שבנו להם בית © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 208 אילנה אבן -טוב ישראלי , " האביב הגיע © . " כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 229 אוריאל אופק , " ניסן © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 291 משה'לה מאושמיאני , "שם פרח © . " כל הזכויות שמורות למחבר . עמ' : 296 רבקה אליצור , "אחי יונתן , " עלי עשור , תשי"ח , הוצאת עמיחי , תל אביב . © כל הזכויות שמורות למחברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר