עמוד:158

. 1 איזה מארע חשוב מתאר בתפלה זו ? . 2 בתפלה נכתב : " ישמח משה במתנת חלקו . " " אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה : מתנה טובה יש לי בבית גנזי ( בית אוצרותי ) ושבת שמה ואני מבקש לתנה ( לתת אותה ) לישראל . לך והודיעם" ( שבת י , עב ) מהי המתנה שקבל משה על פי מדרש זה ? " . 3 בעמדו לפניך על הר סיני . " למי מתיחסת המלה "בעמדו ? " למי הכונה במלה "לפניך ? " שיחה בכיתה " . 4 ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם . " בפסוקים המצטטים מספר שמות נאמר כי השבת היא אות ( סימן , זכר . ( בין מי למי נקבע האות ? מה מזכירה לנו השבת ? . 5 השלימו במלים את המספר המתאים , כמו בדגמה : ששת ימי הבריאה הרגלים המינים ימי חנכה שיחה בכיתה . 6 מה פרוש המשפט : "וביום השביעי שבת וינפש ? " חשבו : איזו מלה מזכירה לכם המלה "שבת , " ואיזו מלה מזכירה המלה "וינפש ? "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר