עמוד:148

שיחה בכיתה . 1 קראו את הפסוקים מספר שמות ותארו את מעמד הר סיני . כיצד , לדעתכם , הרגישו בני ישראל במעמד זה ? מדוע ? . 2 קראו שוב את המדרש . א . ספרו כמה פעמים חוזרת המלה לא במדרש . פעמים . ב . הקיפו בצבע אחד את המלים הקשורות בהשמעת קול . הקיפו בצבע אחר את המלים הקשורות בתנועה . ג . לפי המדרש , מה מיחד ביום שבו קבלו בני ישראל את התורה ? שיחה בכיתה . 3 מדוע , לדעתכם , המדרש מספר כל כך הרבה על מה שלא קרה ביום מתן תורה ? . 4 א . קראו את 3 השורות האחרונות של המדרש . המלים שותק ומחריש הן מלים נרדפות . מדוע , לדעתכם , כתובות שתיהן במדרש ולא רק אחת מהן ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר