עמוד:137

שיחה בכיתה . 1 הקטע שקראתם הוא דו-שיח - שיחה המתקימת בין שני אנשים . כיצד נתן לזהות שזהו דו-שיח ? במה הוא שונה מקטעים אחרים ? . 2 מדוע סופרים את ספירת העמר ? " . 3 וספרתם לכם , ממחרת השבת , מיום הביאכם , את עמר שבע שבתות , תמימת תהיינה . " ( ויקרא כג , טו ) השלימו את משמעות המלים מהפסוק על פי הקטע שקראתם : " וספרתם לכם , ממחרת השבת" - מתחילים לספר ב . " מיום הביאכם , את-עמר התנופה" – מהיום שבו . " שבע שבתות , תמימת" - הספירה נמשכת . . 4 אילו שלושה ארועים התרחשו בל"ג בעמר ? א . ב . ג . שיחה בכיתה . 5 תלמידי רבי עקיבא היו תלמידי חכמים גדולים , ובכל זאת חלו מפני שלא נהגו כבוד זה בזה . מה אפשר ללמד מכך לגבי היחסים שבין אדם לחברו ? " ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי " . ( פיוט לל"ג בעמר מאת הבן איש חי )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר