עמוד:121

שבעה מי יודע ? שבעה אני יודע : שבעה ימי שבתא , ששה סדרי משנה , חמשה חמשי תורה , ארבע אמהות , שלושה אבות , שני לוחות הברית , אחד אלקינו שבשמים ובארץ . שמונה מי יודע ? שמונה אני יודע : שמונה ימי מילה , שבעה ימי שבתא , ששה סדרי משנה , חמשה חמשי תורה , ארבע אמהות , שלושה אבות , שני לוחות הברית , אחד אלקינו שבשמים ובארץ . תשעה מי יודע ? תשעה אני יודע : תשעה ירחי לדה , שמונה ימי מילה , שבעה ימי שבתא , ששה סדרי משנה , חמשה חמשי תורה , ארבע אמהות , שלושה אבות , שני לוחות הברית , אחד אלקינו שבשמים ובארץ . עשרה מי יודע ? עשרה אני יודע : עשרה דבריא , תשעה ירחי לדה , שמונה ימי מילה , שבעה ימי שבתא , ששה סדרי משנה , חמשה חמשי תורה , ארבע אמהות , שלושה אבות , שני לוחות הברית , אחד אלקינו שבשמים ובארץ . את ההמשך ותכלו לשיר בליל הסדר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר