עמוד:95

שיחה בכיתה . 1 מה , דעתכם , על המעשה של ג'וחא ? . 2 א . קראו את 3 השורות הראשונות בספור . מצאו בהן הסבר למלה קדרה . ב . למלה שאל יש כמה פרושים : הציג שאלה . קבל חפץ ממישהו אחר , כדי להשתמש בו ואחר כך להחזיר אותו . סמנו איזה פרוש מתאים למלה שאל בספור הזה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר