עמוד:75

. 1 קראו את המשפט הראשון בברכה . בספר הקודם למדנו ברכה המתחילה באותו משפט . באיזה חג היא נאמרת ? שיחה בכיתה . 2 בברכת "על הנסים" כתוב : " כשעמד עליהם המן הרשע בקש להשמיד להרג ולאבד" בהגדה של פסח מופיע משפט דומה כחלק מהקטע "והיא שעמדה : " " אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם" מה פרוש הבטויים "עמד עליהם" ו"עומדים עלינו" לפי שני המשפטים שלפניכם ? " . 3 ואתה ברחמיך הרבים הפרת את עצתו וקלקלת את מחשבתו והשבות לו גמולו בראשו ... ועשית עמהם נסים ונפלאות . ונודה לשמך הגדול סלה" כתבו ליד כל מלה למי מתכונים . ואתה לו עמהם ונודה . 4 בחנכה ובפורים אנו מברכים "על הנסים . " השלימו את הטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר