עמוד:47

. 1 כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לשלח את משה אל פרעה עונה לו משה : "שלח נא ביד תשלח . " א . האם בהתחלה משה מסכים לקבל את השליחות ? ב . הסבירו את תשובתו של משה לקדוש ברוך הוא . . 2 בסופו של דבר הסכים משה לקבל את השליחות וללכת אל פרעה . א . סמנו במדרש את המשפט המתאר את הסכמתו של משה ללכת אל פרעה . ב . מהם הדברים שאמר הקדוש ברוך הוא למשה וגרמו לו להסכים ? שיחה בכיתה . 3 א . ישנו בטוי "פיו ולבו שוים . " מה משמעותו ? ב . במדרש נאמר : "וראך ושמח בלבו" – אינו אומר "ושמח בפיו , " או " ושמח" בלבד , אלא "שמח בלבו . " מה ההבדל בין שמחה בפה לשמחה בלב ? העזרו בבטוי "פיו ולבו שוים . " " . 4 הלב ששמח בגדלת אחיו ילבש אורים ותמים . " א . על לבו של מי מדבר ? ב . מה הקשר בין הלב לבין האורים והתמים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר