עמוד:34

ביצה , ביצה - האם את מבשלת או לא ? מה רצינו לבדק ? רצינו למצא דרך להבדיל בין ביצה מבשלת לביצה לא-מבשלת , ובדקנו מה יקרה אם נסובב במהירות ביצה מבשלת וביצה לא-מבשלת . מה צריך להכין ? שתי ביצים - אחת מבשלת ואחת לא . השערה ההשערה שלי , מתוך האפשרויות שהעלינו בכתה . אם נסובב במהירות את שתי הביצים : א . שתי הביצים יסתובבו באותה מהירות . ב . הביצה המבשלת תסתובב מהר יותר מהביצה הלא-מבשלת . ג . הביצה הלא-מבשלת תסתובב מהר יותר מהביצה המבשלת . לפניכם דפים מהמחברת של תהלה . קראו אותם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר