עמוד:26

ב . דמינו פגישה של העץ והילד לאחר ששניהם גדלו . כתבו במחברת מה הם אומרים ומה הם מספרים זה לזה . חשבו מה העץ ירצה לדעת על הילד ומה הילד ירצה לדעת על העץ . שימו לב : כשכותבים דו-שיח , בתחילת כל שורה כותבים מי מדבר : העץ : הילד : העץ : הילד : חשוב גם להכניס את סימני הפסוק המתאימים : סימן שאלה בסוף שאלה , ונקדה בסוף משפט רגיל . וכי תבאו אל הארץ ונטעתם אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל : אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב , לא תאמרו נשב ולא נטע , אלא הוו זהירין בנטיעות , שנאמר : "ונטעתם כל עץ מאכל" - כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים , אף אתם היו נוטעים לבניכם . ( מדרש תנחומא , קדושים יט , ח ) . 7 הקיפו את התשובה הנכונה על פי המדרש . הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את האדם לחשב על עצמו / על אחרים , ולכן הוא מבקש ממנו לטעת עצים שישמשו את האדם כעת / את הדורות הבאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר