עמוד:2

ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : רונית בן-ארי פיתוח וכתיבה : רותי נויגרטן , פזית קוטלר , אורית אילן , רונית בן-ארי ייעוץ מדעי : פרופ' שושנה בלום-קולקה ז"ל , ד"ר נעמי גורבט ייעוץ פדגוגי : מירה אואן קריאה והערות : חיה יצחקי , אודי גביזון עריכה לשונית וניקוד : טלי בלייכר , גלית גינסברג-גולדרייך עריכת מגדר : שרה אופק מנהל אמנותי : דני זוורו הפקה : גלי פרנק פיתוח והתאמה לחמ"ד : אודי גביזון , חיה אנקור , מריאנה מלטין , חיה יצחקי , נירה לוין , אילנה ברודמן , מיכל חילקו , ירעם נתניהו עיצוב הכריכה ועיצוב גרפי : שרית יוקר , אסתי עזריה , חנה פילר איור הכריכה והשערים : אורית אמיתי איורים : אורית אמיתי , תמר נהיר-ינאי תחקיר תמונות : דבורה גרודה זכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל , תמונות : דבורה גרודה הבאה לדפוס : גדי נחמיאס , דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר זה שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות בסוף הספר . © תשע . 2014 - ד" כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר