עמוד:123

מושבה מושבה נ' ( מושבות ) . 1 צורת ישוב בישראל שעוסקים בה בחקלאות . החלוצים הראשונים בארץ ישראל הקימו מושבות . . 2 קבוצה של בעלי חיים , של חרקים וכדומה , החיים יחד ותלויים זה בזה . . 11 א . במה הוא שונה מהערכים נמלה וחרק ? רמז : שימו לב למספרים . ב . איזה הסבר עונה על השאלה האחרונה שבעמוד ? 120 . ההסבר הראשון / ההסבר השני . 9 המלים בשאלה 8 כלן ברבים אבל המלים במלון מופיעות ביחיד . השלימו את המשפטים . דגמה : את המידע על זרעים מוצאים במלון בערך זרע . את המידע על מושבות מוצאים במלון בערך את המידע על קנים מוצאים במלון בערך את המידע על פועלות מוצאים במלון בערך את המידע על ביצים מוצאים במלון בערך את המידע על צמחים מוצאים במלון בערך . 10 קראו את הערך מושבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר