עמוד:115

לכבוד החנכה ! חיים נחמן ביאליק אבי הדליק נרות לי ושמש לו אבוקה - יודעים אתם לכבוד מי ? לכבוד החנכה ! מורי הביא כרכר לי בן-עופרת יצוקה - יודעים אתם לכבוד מי ? לכבוד החנכה ! אמי נתנה לביבה לי , לביבה חמה , מתוקה - יודעים אתם לכבוד מי ? לכבוד החנכה ! דודי נתן תשורה לי : פרוטה אחת שחוקה - יודעים אתם לכבוד מי ? לכבוד החנכה !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר