עמוד:114

שיחה בכיתה . 1 א . על מה מספרת הברכה שלפניכם ? ספרו בלשונכם את ספור הנס על פי הברכה . ב . מדוע אנחנו מספרים בברכה את ספור הנס ? " . 2 ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם : " למי הכונה במלה "אתה ? " למי הכונה במלה "להם ? " . 3 השלימו בטבלה את המלים כפי שהן כתובות בברכה : . 4 בברכת "על הנסים" כמה זוגות של הפכים . העתיקו אותם לטבלה בטור המתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר