עמוד:111

" ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך . ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת" ( דברים יא , יד-טו ) . 11 בפסוקים שקראתם הפעלונתתימופיע פעמים . א . מיהו הנותן ? שיחה בכיתה ב . מדוע , לדעתכם , חוזר הפעל פעמים ? . 12 בפסוקים שקראתם מופיעות שתי מלים הקשורות לחרף : יורה ומלקוש . כתבו את המלה המתאימה על יד כל הגדרה . הגשם האחרון היורד בסיום עונת הגשמים . הגשם הראשון היורד בארץ בסתו . שיחה בכיתה . 13 המלה עת היא מלה נרדפת למלה זמן . מדוע חשוב שהגשמים ירדו בזמן המתאים ? בתשובתכם השתמשו במלים יורה ומלקוש . . 14 בפסוק מופיעות שלוש מלים שמתארות את היבול שנאסף מגדולי האדמה כאשר הגשמים יורדים בזמנם : דגן , תירוש ויצהר . מתחו קו בין כל מלה לפרי שהיא מיצגת . אם אינכם מכירים את המלים תוכלו לחפש את פרושן במלון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר