עמוד:58

. 1 סמנו בברכה את כל המלים ממשפחת המלים ך-ר-ב . א . כמה מלים מצאתם ? שיחה בכיתה ב . מה אנחנו מבקשים מה' בברכה זו ? ג . מדוע היא מחלקת לשני חלקים - קיץ וחרף ? מה ההבדלים ביניהם ? ד . מדוע נקראת הברכה "ברכת השנים ? " . 2 עבור מי אנחנו מבקשים את הברכה ? עבור עצמנו ( בארץ ) בלבד ? העתיקו את המשפט שממנו למדתם את התשובה . . 3 לקראת סופה של הברכה מופיע המשפט : " ותהי אחריתה חיים ושבע ושלום , כשנים הטובות לברכה " ... א . המלה אחריתה מרכבת מהמלים : האחרית שלה . המלה אחרית היא ההפך מהמלה ראשית . אם כך - מה פרוש המלה אחרית ? ב . למי מתכונת המלה "אחריתה" ( האחרית שלה ?( אחרית של מי ? כדי למצא את התשובה חזרו וקראו את המשפטים הפותחים את הברכה בחרף ובקיץ . שיחה בכיתה . 4 התפלה "ברכת השנים" היא חלק מהפרק שנקרא "משאלות . " מדוע , לדעתכם , היא מופיעה בפרק זה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר