עמוד:34

. 5 א . קראו את הקטע המתאר את הפרחים של עץ הזית . ב . השלימו : לעץ הזית יש פרחים . הרבה / מעט לעץ הזית יש פרחים . גדולים / קטנים הפרחים של עץ הזית . מסדרים בקבוצות / מפזרים על הענפים . 6 א . מתי עץ הזית פורח ? מתי הפרי מבשיל ? ב . בספור "סכך לסכה" אמר הזית לדוד : "כל השנה זיתים גדלתי , גדלתי-גדלתי , עד כי הבשלתי , עת המסיק הגיעה " . האם מה שמספר בספור על הזית מתאים למה שכתוב בקטע המידע ? הסבירו . . 7 הקיפו את כל המשפטים המתארים את המשתף לתמר ולזית . שני הפרות מתאימים לאכילה מיד עם הקטיף . שני העצים משמשים לקיום מצוות בחגים . שני העצים נותנים פרות עגלים ומתוקים . שני הפרות שיכים לשבעת המינים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר